Alliansen tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer uten faste ansettelser. I perioden 2012-2015 økte antall kunstnere med nær 50%.

Danse- og teatersentrum, Norsk filminstitutt, NORLA, Music Norway, Office of Contemporary Arts (OCA) og Norwegian Crafts har dannet et nytt nettverk for å fremme norsk kunst- og kultureksport: Norwegian Arts Export.    Les mer

Driftstilskuddene til dans i Oslo kommunes kulturbudsjett er foreslått videreført på samme nivå som i inneværende år, sett bort fra en økning på kr. 10 000 til Dansens Dager.

Juryens begrunnelse for at Strømgren mottar prisen er hans evne til å kombinere utøvende og skapende virksomhet på tvers av kunstneriske uttrykksformer på et svært høyt internasjonalt nivå. Danseinformasjonen gratulerer! Les mer

Filmen handler om Maiko Nishino-Ekeberg (31), som gjennom beintøff trening og hard disiplin har nådd toppen av sin karriere som prima ballerina i Nasjonalballetten. Filmen har Oslo-premiere 11. oktober kl.1800 på Den Norske Opera & Ballett. Les mer

Året 2015 er spesielt for Stellaris DansTeater og Solveig Leinan-Hermo, når de markerer henholdsvis 35 år som kunstbedrift og Solveigs 40 år som dansekunstner. Feiringen foregår i Hammerfest 4. - 7. september.
Les mer

Kristin Ryg Helgebostad og Laura Marie Rueslåtten med utøvere for prosjektet Me Too, Cina Espejord for koreografi til Ghosts – Ibsens Gengangere, DNO&B og Yoel Carreño for sine roller i Carmen, DNO&B er nominert til årets pris fra Kritikerlaget.
Les mer

Jobber du som dansekunstner eller koreograf? Kunne du vært interessert i å være med å utvikle norsk tradisjonsdans for scenen ved NTNU?

Vi har signert ny leieavtale med Eiendomasspar AS og sikret Scenehuset som prøvelokale, forestillingslokale og kurslokale helt ut 2025. Scenehuset er kanskje et av Norges mest populære produksjonslokaler for Dansekunst.

De siste fem årene har På tå hev gitt ungdommer med engasjement og talent for moderne dans mulighet til å videreutvikle seg gjennom dansetrening i Operaen. Formidlingsavdelingen ved Den Norske Opera & Ballett får 2,6 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av På tå hev. Nå blir prosjektet nasjonalt. Les mer

Fredag 12. juni offentliggjøres hele årets CODA-program, som foregår i Oslo på 20 forskjellige arenaer i perioden 14. - 25. oktober.
Les mer

Vi har en del ledig kapasitet på Scenehuset i juni. Kontakt sindre@danseinfo.no for leie. Du kan se når det er ledig i juni (og ellers i år og neste år) her.

16.- 24. januar 2016 arrangeres Klimafestivalen § 112. Målet med festivalen er å skape engasjement for nødvendig klimahandling, og å minne om at retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ønsker du å bidra?