Dansefilmen SALT av Maria Loyd og adapsjonen av Nasjonalballettens A Swan Lake ac Alexander Ekman er nominert til priser på Dancescreen IMZ. Les mer

 

R.E.D. Arena vil fra den 1. sept kunne leies på dag- og ukesbasis på vinterhalvåret. Låven er nyrenovert med innlagt varme og dansegulv, og kan nå brukes som både studio og forestillingslokale året rundt. R.E.D. vil fortsatt tilby sommerresidens fra 1. mai - 1. sept med søknadsfrist 1. mars.

Frilanstreffet som er en uformell møteplass for dansere og skuespillere og andre i bransjen, arrangert av Skuespiller- og danseralliansen. Neste 21. juni kl 1530-1800 i Prøvesalen, Welhavensgate 1, Oslo.

Studentene på master i koreografi lanserer Siting choreography in the landscape: ALONE TOGETHER - en web-basert presentasjon av koreografiske undersøkelser i kyst- og fjæresonen i Oslo havn med lanseringsfest 27. mai kl 1700 på Oslo Maritime Kulturnvernsenter.

Glasslåven kunstsenter ligger på Granavollen på Hadeland og åpner våren 2016. Glasslåven har et stort produksjons-/visningsrom fullt utstyrt for dans og scenekunst med dansegulv, ballett-barre, scenemoduler, liten PA, prosjektor, stoler og matter. Lav leiepris for faste leietakere. Les mer her

PM: Dansens Hus (DH) har siden opprettelsen i 2004 hatt stort fokus på et godt og variert programtilbud for barn mellom 0-3 år. DH er en programmerende scene uten egne midler til produksjon. I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB har vi fått tildelt støtte til utvikling av tre nye forestillinger for denne målgruppen. Prosjektet STOR kunst for små barn er et treårig prosjekt med faglig fordypning.

PM: Det er oppnevnt nytt styre ved Dansens Hus. Viktigste endring er ny styreleder: Biblioteksjef i Oslo, Kristin Danielsen, erstatter Bente Erichsen, tidligere leder ev Nobels Fredssenter.

Fredag 3. juni klokka 1800 inviterer Danseinformasjonen til Dansehistorisk kino på Dansens Hus. Denne gangen markerer vi Norges Dansehøyskoles 50-års jubileum og det vil bli vist klipp fra skolens tidlige år, fra den gangen skolen het Ballettinstituttet og lå på Sørbyhaugen.

PM: I år vil 66 kunstnarar reise til Volda for å delta på kunstnaropphald. Til saman involverer dette 20 ulike kunstproduksjonar av svært høg kvalitet.

Lørdag 21. mai inviteres det til fagseminar og lanseringsfest for magasinet KOREOGRAFI på Dansens Hus kl 1300 - 0100. KOREOGRAFI er et magasin som består av tekster skrevet av nordiske aktører innen dans og koreografi, både enkeltstående bidrag, samtaler og intervjuer.

4. mai 2016 fikk Tone Pernille Østern (Finland/Norge) opprykk som professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Program for lærerutdanning (PLU), NTNU.

Skuespiller- og danseralliansen ansetter to dansere (Julie Drønen Ekornes og Matias Rønningen) og én skuespiller (Huy Le Vo) etter søknadsrunden tidligere i vår.

Jorunn Kirkenær har gjennom et langt liv arbeidet for dansekunsten, både som danser, koreograf og pedagog og hun har satt tydelige spor i dansefeltet i Norge. I 1966 etablerte hun Ballettinstituttet, som senere endret navn til Den Norske Balletthøgskole før dagens navn Norges Dansehøyskole kom i 2011.