Faktaboks om Dansens Dager  2013

·    Danseinformasjonen er nasjonal koordinator for Dansens Dager                                                                                  

·    Internasjonal feiring av dans som ble etablert av UNESCO i 1982

·    Feires 29. april hvert år, på fødselsdagen til Jean-George Noverre (1727-1810) som regnes som grunnleggeren av den moderne balletten

·    Fokus på dans som møtepunkt på tvers av kulturelle, religiøse, etniske og politiske grenser

·    Markeres i over 60 land av mennesker i alle aldre

·    Foregår i Norge fra 27. – 29. april i år

·    Guro Nagelhus Schia er årets ambassadør for Dansens Dager

·    Startskuddet for årets feiring er lørdag 27. april klokka 12.00. På selve dagen den 29. april oppfordres hele Norge til å danse Dansens Dager-dansen som er koreografert av Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby.
Videoen lanseres 11. februar på www.dansensdager.no

Danseinformasjonen
Danseinformasjonen (tidligere Senter for Dansekunst) er det nasjonale informasjons -og kompetansesenteret for dansekunst. Vi ble opprettet i 1994, finansieres over statsbudsjettet og har en rekke oppgaver knyttet til faget.
I ti år har vi vært koordinator på landsbasis for Dansens Dager.
www.danseinfo.no

 

Motta vårt nyhetsbrev