·    Danseinformasjonen produserer for tredje gang årets Dansens Dager-dans

·    Koreografert av ambassadør Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby

·    Musikk av Olga Wojciechowska

·    Film/bilderegi Stephen Hutton

·    For første gang er sjangeren samtidsdans

·    Dansen er filmet som en instruksjonsvideo og publiseres på www.dansensdager.no

·    Ble i 2012 danset av flere tusen skoleelever over hele landet den 29. april

·    Dansen er gratis og kan danses av alle med litt øvelse!

www.dansensdager.no

Danseinformasjonen
Danseinformasjonen (tidligere Senter for Dansekunst) er det nasjonale informasjons -og kompetansesenteret for dansekunst. Vi ble opprettet i 1994, finansieres over statsbudsjettet og har en rekke oppgaver knyttet til faget. I 13 år har vi vært koordinator på landsbasis for Dansens Dager. www.danseinfo.no