Foto: Sergine Laloux

Michele Noiret (Belgia) Radioscopies

Den belgiske koreografen Michèle Noiret har arbeidet med sammensmeltning av film og dans i en årrekke. Etter forestillingen After Hors-champ (2013), som for øvrig markerte en dreining i hennes kunstnerskap mot det hun kaller dance – cinema, kom Radioscopies som et bestillingsverk i forbindelse med at den belgiske byen Mons var europeisk kulturhovedstad i 2015. I forestillingen veves film, dans og teater sammen til en helhetsopplevelse for tilskueren. En fremmed mann dukker opp, og vi blir vitne til en kvinnes reise inn i en indre verden hvor fiksjon og virkelighet ikke er mulig å skille fra hverandre. En ladet atmosfære hvor kropp og sjel som motpoler opphører å eksistere. Hvem drømmer hva? Hvem vil ha hvem? Hvem kontrollerer hva?

Medvirkende:
Isael Mata, Medskapende kunstner
Michèle Noiret, Koreograf, Regi, Danser, Manus, Kostymer
Vincent Pinckaers, Film
Bela Bartok, Musikk
Pierre-Axel Izerable, Musikk
Todor Todoroff, Musikk
Xavier Lauwers, Lys
Sabine Theunissen, Scenografi
Nazanin Fakoor, Kostymer


Vis tidligere forestillinger