Foto: Gregory Batardon

CODA - Oslo International Dance Festival Kunstnersamtale med Eckhard Thiemann & József TrefeliHvordan bruke tradisjonelt formspråk for å skape et personlig uttrykk i dans?

Hvilke koblinger finnes mellom kunstnerens individuelle tilnærminger og de kollektive strømningene?

Samtalen vil handle om å bruke egne verktøy og materiale, og foredle sine egne ideer. I denne sammenhengen ser vi på det å dekonstruere, fusjonere, og rekonstruere materiale til andre og nye uttrykk– med utgangspunkt i sekvenser fra forestillingene.

Les mer


Vis tidligere forestillinger