Foto: Kristine Jakobsen

Marianne Heier Havet er ikke troløst II

Havet er ikke troløst II tar utgangspunkt i Heiers og hennes families egen erfaring med migrasjon. Verket er basert på sitater fra anerkjent litteratur blandet med utdrag fra samtaler med migranter til og fra Norge. Alle tekstfragmentene tillegges like stor verdighet, og overgangene mellom stemmene fra verdenslitteraturen og migrantenes fortellinger er sømløse. På denne måten snakker de om Den Store Reisen som både en helt konkret bevegelse og en metafor for livet mer generelt. Vi er alle på reise, dette gjelder oss alle.

Medvirkende:
Marianne Heier, Konsept
Amanda Bach, Medvirkende
Ida Frømyr Borgen, Medvirkende
Maaike Croles Fitjar, Medvirkende
Hanne Frostad Håkonsen, Medvirkende
Irma Heier Vaglieri, Medvirkende
Marco Vaglieri, Medvirkende
Erlend Hogstad, Lyd
Tobias Leira, Lys
Elisabeth Byre, Produsent, Kurator


Vis tidligere forestillinger