Foto: Antero Hein

Geir Hytten hello brother - stripped

Forestilling kl 1500 og 1900
Bestilling på VIPPS: 100 kroner, 91838558. Oppgi tidspunkt (15 eller 19).

hello brother - stripped  er det tredje leddet i utviklingen av produksjonen hello brother; fra scene, til film og tilbake til scenen, men nå uten «hjelpemidler». Geir Hytten ønsker å ta naturen "inn" på scene (huset). Istedenfor at skog og lysdesign fungerer som scenografi, ønsker han å strippe ned forestillingen for å tydeliggjøre tematikken i prosjektet, nemlig ønsket om å være en del av en større kropp.

hello brother er opprinnelig en scenekunstproduksjon, med premiere april, 2019 på Multiplie Dansefestival. Nylig ble den omarbeidet til en dansefilm, vist på Vårscenefest 2. mai, 2020.

Geir Hytten og Stian Vikjord Danielsen er ikke brytere, ikke brødre, ei heller Olympiske mestere. Men, med utgangspunkt i brødrene Rønningen har de ikledd seg bryteverdenens konkrete natur, og omfavner dens former og regler. Brytingen blir her et bilde på et makrosamfunn, hvor normer og konvensjoner setter grenser for hva man kan og ikke kan foreta seg. Samtidig gir de kjempende kroppene oss et mikroskopisk innsyn i menneskets håndtering av livet, og menneskets relasjon til naturen.

I hello brother vil Hytten bort fra nyliberalismens fokus på individualitet. I stedet søker han etter en opplevelse av fellesskap, noe større, noe mer enn en selv, at vi kan smelte sammen i en felles kropp. Dualiteten menneske og natur ønskes å viskes bort, med håp om at i fellesskapet kan vi oppleve prosesser og forandringer som er utilgjengelig for den enkelte kroppen alene. Kanskje er det bare i en slik tilstand av fellesskap at vi kan begynne å lete etter det menneskelige potensialet?

I sceneversjonen jobber vi med å flykte fra «selvet» og inn i en større «kropp». Det neste skrittet er å ta dette til en mer intim sammenheng, i nær kontakt med publikum, uten å «gjemme» oss bak lys og scenografi, og vi inviterer alle inn i en felles «kropp».

Produksjonen er støttet av Kulturrådet, FLB, FFUK og co-produsert av DansiT og Vårscenefest. Den nye versjonen tilrettelegges for å overholde korona-restriksjonene, og er støttet av Kulturrådets korona-tiltak.Medvirkende:
Geir Hytten, Koreograf, Danser
Stian Vikjord Danielsen, Danser
Sjur Miljeteig, Musikk
Corentin Jean-Paul Marcel Leven, Kostymer
Terje Tjøme Mossige, Ytre øye


Vis tidligere forestillinger