Foto: Mikhela Greiner

Edwin Cabascango Maras

Mara eller marabunta betyr maur, en aggressiv gruppe rovdyr i visse områder. Navnet Mara Salvatrucha — las Maras — har blitt brukt for å beskrive en kriminell ungdomsgjeng basert i El Salvador som oppsto rundt 1980 som direkte konsekvens av mer restriktive innvandringslover i USA, blant andre the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Titusenvis av ungdommer og familier ble etter innføringen av disse lovene deportert til sentralamerikanske land som Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belize, Panama, Costa Rica og Mexico. Mange ble fratatt jord og dermed også tilknytningen til landskapet de regnet som sitt.

Her presenteres en soloforestilling, et møte med en fysisk tilnærming til landskap og ulike kropper i en kontinuerlig skildring og identifikasjon med hva som eksisterer i, og oppleves på, en reise.

 Ambisjonen er å vise at territorie i ytterste konsekvens ikke er det som omgir oss, men det som eksisterer og oppstår innad i kroppene våre, de erfaringene og minnene vi bærer med oss i møtet med det ytre. Alt annet er vei, en reise, noe vi passerer. Samtidig er vi aldri uberørte av disse ytre omgivelsene ... kall det, materien. Om vi lytter, vil vi oppdage at materien inneholder informasjon som både påvirker oss og lar seg påvirke, som både dytter oss og lar seg dytte. I soloverket sitt viser Edwin Cabascango hvordan ordet «solo» nødvendigvis aldri kan være helt presist, fordi det ytre absorberes og fortolkes i kroppen, og alt vi bedriver, i realiteten er interaksjon. I forestillingen presenteres utdrag av tekster og lydelementer fra urfolket Kichwas’, et språk som integrerer fysiske og auditive bestanddeler. Det speiler territoriene på innsiden av las Maras, menneskene som i sin tid ble fratatt både jord og rettigheter.

Han synes det er viktig å forstå og å skildre de sosio-politiske, økonomiske, geografiske og kulturelle kontekstene som har preget urfolks liv og deres bevegelser fra sted til sted. Nye kropper i nye territorier har tatt del i store samfunnsforandringer; i mellomtiden har også skandinaviske samfunn fått sine ghettoer. Kan vi se tilbake på de sosiale fenomenene som har utartet seg i USA og tenke på konsekvensene disse har hatt? Av og til er det å lage såkalte inkluderingsprogrammer ikke et godt nok alternativ. En enklere løsning vil være å begynne å lytte til hva disse menneskene har å si.


Den opprinnelige ideen bak verket ble presentert i 2018 under navnet «The Underdogs.» Tanken var den gang å undersøke forbindelsen mellom dansere fra Finland, Norge og Colombia og å utveksle erfaringer om, og opplevelser av, immigrasjon og senere å binde disse sammen til en danseforestilling.

Medvirkende:
Edwin Cabascango, Konsept, Koreograf, Danser, Scenografi
Silje Baltzersen, Utøver
Luana Battistelli, Utøver
Synne Erichsen, Utøver
Benjamin Hiley, Utøver
Martin Myrvold, Lysdesign
Brage Pedersen, Lyddesign
Mikhela Greiner, Fotograf
Berenice Hernandez, Keramiker
Mari Ballangrud, Kostymer
Bojana Cvejic, Kunstnerisk veileder
Jozef Frucek, Kunstnerisk veileder
Linda Kapetanea, Kunstnerisk veileder
Torunn Robstad, Kunstnerisk veileder
Caroline Blomqvist, ProdusentDatoTidStedBilletter
02.03.20211800 Kunsthøgskolen i Oslo  Lukket visning
03.03.20211800 Kunsthøgskolen i Oslo  Lukket visning
04.03.20211800 Kunsthøgskolen i Oslo  Lukket visning
05.03.20211800 Kunsthøgskolen i Oslo  Lukket visning