I boken "Lev av talentene dine" av Sonia Loinsworth får du en inngang til hvordan du kan bruke talentene dine til å skape deg et yrke. Du får konkrete tips til å balansere arbeidsliv og privatliv, og du får vite hvordan du finner tid til selvivaretagelse som bygger opp overskudd. Boken kan lastes ned gratis i juni.

Forsker-gruppen "Learning, Physical Education and Outdoors studies at the Faculty of Education, Arts and Sports" inviterer forskere, kollegaer og studenter til webinar den 15. og 22. juni. Målet med webinaret er å kunne samle seg rundt forskning på dans hvor man diskuterer teoretiske praksiser og metodiske spørsmål.

Det er over 30 år siden dansekunstner Terje Tjøme Mossige (f. 6. juni 1961) gikk ut av Statens balletthøgskole og han har ikke stått stille ett sekund siden. For øyeblikket jobber han som medskapende utøver i fire ulike produksjoner; Oppkome av Solveig Styve Holte, Laterna –Tree Talks av Marianne Skjeldal og Inger-Reidun Olsen, Kvad-ra-turen – a song choreography med Bananaz og The abandoned museum of contemporary drag art av Jens Martin Hartvedt Arvesen. På toppen av det hele arbeider han med sitt eget prosjekt Bevegelse, bok og film. Terje Tjøme Mossige er et høyst levende bevis på at alder ikke trenger å sette en stopper for verken den dansende kroppen eller kreativiteten. 60-års-dagen sin tilbringer han i et Widerøe-fly på vei til Volda hvor han skal danse i et galleri.

Sceneinstruktør, koreograf, danser og oversetter Runar Borge (f. 4. juni 1946) har vært med på å gjøre dans til en tydelig del av norsk teater og er en av landets mest kjente sceneinstruktører og koreografer innenfor musikkteater. Han har en omfattende produksjon ved Det Norske Teatret bak seg, i tillegg til å ha koreografert og regissert ved privatteatre og de fleste store teatrene i Norge. Han gjorde også stor suksess i Stockholm og mottok den svenske prisen Gullmasken. Av produksjoner kan vi trekke fram Piaf, West Side Story, Cats, Jesus Christ Superstar, A Chorus Line, Annie Get Your Gun, My Fair Lady, Grease, Hair og Fame, for å nevne noen. Han har også koreografert for en lang rekke TV-produksjoner.

Vi har en del ledig tid på Scenehuset i juli, august og september. Ta en titt i leieoversikten her: danseinfo.no/scenehuset og kontakt sindre@danseinfo.no for informasjon om priser og kapasitet. Scenehuset er et gammelt kirkerom og tidligere bedehus på Majorstuen i Oslo, som siden 1990 har fungert som et av de vakreste produksjonslokalene i Oslo.

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Kun norske dansekunstnere eller dansekunstnere som jobber og bor i Norge, kan søke Kunstnerisk Råd. Øvrige dansekunstnere er velkomne til å sende sine forslag til kunstnerisk leder Samme Raeymaekers / produsent Saskia Wieringa. Neste søknadsrunde vil være i august 2021 med søknadsfrist tirsdag 3. august 2021 kl.13.00.

SiB Dance Lab 2021 arrangeres fra 16.-20 juni i Hamar. I år har de invitert koreograf Francesco Scavetta/A Surprised Body Project til å lede laben. Grunnet smittesituasjonen er øvre antall deltakere 10 stykker. Deltagelse er kostnadsfritt.

Hun overtar dermed ledelsen etter Tove Bratten som har ledet organisasjonen i 28 år. – Vi er svært glade for at Hege har takket ja til jobben. Vi tror hun er den rette til å lede Danse- og teatersentrum videre inn i framtiden, sier styreleder Susanne Næss Nielsen.

Hver torsdag i mai og juni inviterer Norske Dansekunstnere inn nasjonale og regionale tilskuddsordninger og fond, som er av stor betydning for produksjon, visning, distribusjon og formidling av norsk dansekunst nasjonalt og internasjonalt. Lunchmøtene foregår fra 12.00 - 13.00, og er en uformell møteplass hvor tilskuddsordningene og fondene får mulighet til å presentere seg selv og de ordningene de arbeider med, i tillegg til at deltakere får stille spørsmål.

Panelsamtalen vil i årets utgave av Oslo Jazzdansfestival dreie seg om sjangeroverskridende arbeid siden det er mange av våre medvirkende som stiller spørsmål ved tradisjonelt etablerte kategorier, både med tanke på dansekategorier og identitet mer generelt. På liknende måte som verkene omhandler det å finne ny giv og trygghet i det usikre, beveger danserne seg i grenseland med tanke på sjangertilhørighet. Samtalen arrangeres på Scenehuset 25. juni.

Norske scenekunstnere mener, i større grad enn øvrige kunstnere, at ytringsfriheten har blitt svekket de siste fem årene og de oppgir også å ha opplevd trusler og hatefulle meldinger i forbindelse med kunstneriske ytringer. Dette kommer tydelig frem i Fritt Ords rapport Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020 som ble lansert 11. mars i år. Hva kan så vi som institusjoner og organisasjoner i dansefeltet gjøre for å beskytte og hjelpe utsatte kunstnere? Vi har spurt programmerende scener, medlems- og interesseorganisasjoner, fagforbund og regionale kompetansesentre for dans om hva de kan bidra med og hvem dansekunstnerne kan kontakte hvis de blir utsatt for hets og trakassering.

Det har den siste tiden vært skrevet en mengde kommentarer og artikler i diverse medier etter at den anonyme Facebook-profilen Sløseriombudsmannen/Are Søberg sto fram med fullt navn, og etter at det i Fritt Ords rapport Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020 kommer tydelig fram at særlig scenekunstnere mener at ytringsfriheten har blitt svekket de siste fem årene. Vi har registrert og laget en oversikt over de siste ukers kommentarer.

Scenekunstbruket hadde nylig en spørreundersøkelse svært mange respondenter etterlyste møteplasser for fagfellesskapet, samt nettverksmuligheter, mentormuligheter og arenaer for å møte nye mennesker, spørre om råd eller drodle nye ideer. Dette vil vi ta tak i, og etablerer nettverksgruppe for scenekunstnere for deling av erfaringer og støtte. Vil du være med i en nettverksgruppe? Påmeldingsfrist er 13. april.

2020 ble et eksepsjonelt og krevende år på mange ulike plan – et år som vil skrive seg inn i historiebøkene. Den 12. mars kom den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, noe som også innebar stenging av alle kunst- og kulturarenaer. Flere støtteordninger ble rullet ut fra ulike hold, noen mer treffsikre enn andre, og vi fikk for alvor se hvor sårbare kunstnere i det frie, prosjektbaserte feltet er.

Det 10 år siden Kompani Haugesund ble etablert og i den anledning starter de jubileet med forestillingen VIBRA – en verkskohort bestående av 5 forskjellige danseverk som har blitt ført sammen av tiden vi lever i. Gratulerer med jubileet!