Organisasjonene på SEILET - huset for kunst og kultur i skolen, samarbeider om en debattserie denne høsten.
10. oktober: Demokrati og medborgerskap
6. november: Livsmestring og folkehelse

10. oktober 2018 kl. 1830 - 2030: Demokrati og medborgerskap
Innledere: Arne Johan Vetlesen, Tor-Helge Allern og Liv Merete Nielsen.
6. november 2018 kl. 1800 - 2000: Livsmestring og folkehelse
Innledere: Elevorganisasjonen
Anne Sælebakke: lærer, psykoterapeut, forfatter
Hans Christian Arnseth, professor og forskningsleder , UiO.
Påmelding og mer informasjon her