Den Mangfaldige Scene holder audition i Oslo 29. juni. Det søkes personer mellom 18-24 år som driver med kampsport, teater, akrobatikk og dans. Audition består av improvisasjon og samtidsdans. Frist for å sende motivasjonsbrev er torsdag 27. juni.

Se Facebook-event for mer info.