Nå kan du søke om gratis produksjonstid/residens ved Bergen Dansesenter – kompetansesenter for dans i Vestland. Perioden er august- desember 2021. Ordningen med gratis studiobruk gjelder bruk til dansekunstnerisk produksjon for profesjonelle dansekunstnere. Både lokale/regionale, internasjonale og nasjonale kunstnere kan søke. Søknadsfrist er 1. juni.

Send ditt forslag til post@dansensdager.no innen 1. juni. Danseinformasjonen har de siste 12 årene valgt en ambassadør for Dansens Dager. Ambassadørens rolle er å skape blest rundt feiringen og formidle Dansens Dagers’ budskap om å bruke dansen til å samles med åpenhet, nysgjerrighet og respekt for hverandre. Ambassadører koreograferer også årets Dansens Dager-dans som blir filmet som en instruksjonsvideo.

Festivalen søker etter scenekunst som i direkte eller overført betydning tar utgangspunkt i tematikk knytta til urfolk og minoriteters situasjon, særlig den samiske virkeligheten. Det kan for eksempel fokuseres på flerspråklige utfordringer, konflikter mellom storsamfunn og natur, kultur og dagens virkelighet, eller helt andre temaer. Søknadsfrist er 1. juni.

Torsken kunstfestival er et initiativ startet av kunstnere og miljø på Torskeholmen ved gjestehavna i Grimstad. Torskeholmen huser i dag prøverom for scenekunstnere, og flere lokale kunstnere har atelier og verksted på holmen, som ligger midt i gjestehavna i Grimstad. Torsken ønsker å invitere publikum inn i kunstnersfæren over en to-dagers lavterskel kunstfestival, den 28. og 29. august. I den anledning inviterer de kunstnere i alle sjangere til å være med å stille ut verk, holde performance eller delta på annen måte. Frist er 15. juli.

For andre år på rad tilbyr Nagelhus Schia Productions’ en egen residensordning for koreografer. Koreografresidensen strekker seg over to uker og gir en profesjonell koreograf mulighet til å arbeide prossessorientert sammen med våre dansere fra NSP 2 – et nasjonalt talentprogram for samtidsdans. Mottakeren får et stipend på 20 000 kroner, tilgang til studio i to uker samt et sted å bo om nødvendig. Søknadsfrist er 1. juni.

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer