Stillingen er en 100% åremålsstilling i 4 år, med mulighet for forlengelse. Det søkes en dekan med kompetanse innen dans, med kunnskap om og interesse for pedagogiske og kunstfaglige prosesser, og for verdien av didaktisk utvikling av fagene, som kan videreutvikle avdeling Dans, samt bidra til Kunsthøgskolens strategiske utvikling. Frist: 25. februar

Prøveperiode blir 6 uker oktober - desember 2019. Premiere Oslo, 2020. Mikrobia blir en audiovisuell forestilling som blåser mikrokosmos opp en million ganger, og undersøker mikrobenes bevegelser, kropper og sang. Intrikate naturvitenskapelige teorier undersøkes estetisk. Forestillingen blir en øvelse i å la mikroorganismene besette våre stemmer og kropper i den timen vi gir dem taletid. Søk innen 1.mars.

Skuespiller- og danseralliansen har i år fått en økning i budsjettet og kan derfor gjennomføre en ny søknadsrunde for ansettelser våren 2019. SKUDA tilrettelegger for bærekraftig kunstneriske karrierer og retter seg mot frilans dansere og skuespillere. Søknadsportalen åpner 6. februar og lukkes 6. mars.

Jobbmarked for dansekunstnere og relaterte stillinger på Facebook. Her kan du legge ut betalte stillinger, oppdrag, prøvedanser for jobber og vikarbehov, samt søke etter øvingslokaler eller kontorplass. Se Facebook-siden her.

 

Er du produsent og ønsker å bli registrert i Nydans Oslo sin produsentdatabase, så kan du fylle ut skjema her. Leter du etter en produsent, ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no), så får du en liste over produsentene i databasen.

Vi har laget en egen side for informasjon om auditions i menyen til venstre under
Nyheter / Frister / Jobber. Vi setter pris på å få informasjon om auditions vi ikke fanger opp selv.